www.dalmatianancestors.net

 

Dalmatian Ancestors - drvenička prezimena

 

Drvenik

 

Antonovich (?)
Alač Alačević Alach Alachevich
Antonović Antunović Antonovich Antunovich
Boniceglić Boniceglich
Burić Burich
Delić Delich
Divić Divich
Domazetović Domazetovich
Đorđević Giorgevich
Gabričević Gabrić Gabrich
Garlević Garlevich
Gavorinović Gavorina Gavorinovich
Grubišić Grubishich Grubisich
Ivičev Ivičević Ivichevich Ivicev Ivichev Ivicevich
Jagmić Jagmich
Jelašević Jelasevich
Juranović Juranov Juran Juranovich
Jurišić Jurisich
Kavalinović Kavalinovich
Kosović Kosovich
Kostanić Kostanjić Costagnich Kostanjich
Kovač Fauro Kovach
Livaković Livac Livakovich
Miličić Milicich
Mihaljević mihaljevich
Nizić Nizich
Pavić Pavich
Pečar Pecar Pechar
Perković Perkovich
Radić Radich
Stipičević Stipicevich Stipichevich
Štrbić Štarbić Strbich Starbich
Štulić Stulić Stulich
Tolić Tolich
Tomković Tomkovich
Vitasović Vitasovich
Vojković Vojkovich
Vuinčević Vuinac Vuincevich Vuinchevich


Ruines of one of the local churces, dedicated to St. Catherine, in the oliveyards