www.dalmatianancestors.net

 

Dalmatian Ancestors - Briška prezimena

 

Brist

 

Alesić Alesich
Aleksich Aleksić
Borić Borich
Bogunovich
Čoboris Choboris Coboris
Dragičević Dragicevich Dragichevich
Franušić Franushhich Franusich
Jurišić Jurishich Jurisich
Kačić Alesić Kacich Alesich Kachich Alesich
Katavich
Kačić Miošić Kacich Miosich kachich Mioshich
Kulusović Koluzović Kuluzović Coluzovich Kulusovich Koluzovich Koluzovich Kuluzovich
Kujundžić Kujunđić Kujundich
Levrić Levrich
Marušić MarusichMarushich
Miošić Miocich Mioshich Miosich
Pečar Pećar Pečarević Pecar Pechar Pecharevich Pecarevich
Skender
Šarić Sarich
Vežić Vesich Vezich
Veža Veza
Žderić Zderich

 

Ruines of one of the local churces, dedicated to St. Catherine, in the oliveyards