www.dalmatianancestors.net

 

Dalmatian Ancestors - baćinska prezimena

 

Baćina

 

Bili
Begović Begovich
Benić Benich
Bogunović Bogunovich
Bošković Boskovich Boshkovich
Cotić Čotić Cotich
Franić Franich
Giljević Gilević Gilevich Giljevich
Granić Granich
Ivičević Ivicevich Ivichevich
Katić Katich
Krilić Krilich
Kupila
Marinović Marinovich
Mihačević Mihacevich Mihachevich
Mirko Mirković Mirkovich
Nikolin Nicolin
Parlić Parlich
Pišulović Pishulovich
Pualović Pualovich
Tomašević Tomasevich Tomashevich
Vlašić Vlashich Vlasich

Ruines of one of the local churces, dedicated to St. Catherine, in the oliveyards